Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

     Відділення функціонує на 12 ліжок, з них 3 токсикологічні і являється структурним підрозділом лікувального закладу. Основними документами,що  регламентують  діяльність,  штатний  розклад, укомплектованість відділення є накази МОЗ України № 303 від 08.10.1997р.,№33 від 23.02.2000 р. Штатний розклад: 12 лікарів-анестезіологів: 4 –вищої категорії, 3-першої категорії, 1-другої категорії, 4-лікаря-спеціаліста. ВАІТ являється заочною базою інтернатури за спеціальністю «Анестезіологія»     Відділення розміщене в запланованому спеціалізованому приміщенні. У складі відділення є  ургентна  лабораторія,  завдяки  якій мається можливість  здійснювати  цілодобовий   біохімічний  контроль.  Відділенням проводиться  анестезіологічне забезпечення екстрених нейрохірургічних, а також екстрених, відстрочених, ургентних і планових  хірургічних, гінекологічних, травматологічних, нейрохірургічних і комбустіологічних оперативних втручань.      У  відділенні  застосовуються    всі    сучасні    види    знеболювань:   інгаляційна низькопоточна анестезія севофлюраном, полікомпонентний внутрішньовенний наркоз з ШВЛ ендотрахеальним методом і за допомогою ларінгеальної маски,...

Читати далі

Відділення кардіологічної інтенсивної терапії

Відділення кардіологічної інтенсивної терапії утворено на підставі наказу №156 від 6 лютого 1992 року по Дніпродзержинському відділу охорони здоров’я на базі лікарні швидкої медичної допомоги з метою удосконалення кардіологічної допомоги в лікарні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР № 341 від 11.06.1986 р. “Про подальше вдосконалення анестезіолого-ренімаційної допомоги населенню і надання цілодобової кардіологічної допомоги хворим”. З 08.10.1997 р. на підставі наказу №303 Міністерства охорони здоров’я України “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України”, відділення керується “Положенням про відділення анестезіології і інтенсивної терапії”.   У  відділенні  працює  5  лікарів,  10  медичних  сестер,  4  молодших  менших  медичних  сестри  . Показниками для госпіталізаціїї  хворих у відділення кардіологічної інтенсивної терапії є: - гострий інфаркт міокарда та його ускладнення; - гострий коронарний синдром; - гострі порушення ритму та провідності серця зі змінами центральної та периферичної гемодінаміки; - тромбоемболія легеневої артерії. У відділенні  вироблена  й постійно удосконалюється чітка система  організації медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда. Це дозволило забезпечити високий відсоток госпіталізації ци...

Читати далі

Відділення політравми

Відділення  політравми розташоване на 2 поверсі лікарні та розгорнуто на 55 ліжок ( 30 травматологічних , 15 нейрохірургічних, 10 комбустіологічних).      У відділенні  працюють лікарі декількох спеціальностей: травматологи, нейрохірурги , хірурги, комбустіолог, щелепно-ліцевий хірург. Більшість хворих поступають з пошкодженням опорно-рухового апарату( одночасно декількох сегментів) в сполученні з черепно-мозковою травмою, ушкодженням грудної  чи черевної  порожнини. Причинами таких травм частіше стають ДТП, виробничі травми, катотравми( падіння з висоти).    Лікарі відділення проводять прийом екстрених пацієнтів, невідкладне й планове оперативне і консервативне лікування з травмами, наслідками травм і захворюваннями опорно-рухового апарату.    Ургентно бригадою лікарів  приймаються рішення про об’єм та порядок виконання оперативних втручань. Травматологічний напрямок роботи відділення політравми : Всі види накісткового, внутрішньокісткового остеосинтезу, черезкісткового остеосинтезу апаратами зовнішньої фіксації . Малоінвазивні методики лікування переломів плечової, стегнової і великогомілкової кісток. Лікування осколкових, внутрішньосуглобових переломів . Остеосинтез кісток таза, вертлюжної западини. Остеосинтез переломів вертлюжної області стегнової кістки як у пацієнтів працездатного...

Читати далі

Відділення травматології та ортопедії

Ортопедо- травматологічне відділення  КЗ «КМЛШМД»ДОР» є основною по наданню ортопедо - травматологічної допомоги мешканцям м. Кам’янське та районів. Саме велике ортопедо-травматологічне відділення у місті Кам’янське.   Знаходиться на 3 поверсі лікарні та розраховане на  45 ліжок.  В ньому проводяться усі види оперативних втручань на опорно-руховому апараті: усі види остеосинтеза кісток при переломах, ортопедичні операції на кістково - мязової системі, спортивна травматологія, артроскопічне втручання на колінному суглобі при пошкодженні менісків  та зв'язок, пересадка хрящової тканини, мозаїчна хондропластика при захворюваннях хряща. Також  проводяться високотехнологічні операції –тотальне ендопротезування кульшового суглобу при переломах шийки стегна, деформуючому артрозу кульшовому суглобу, асептичному некрозі головки стегна. Кількість цих операції щорічно зростає, що покращує якість життя людей.       Основним завданням відділення є надання цілодобової висококваліфікованої медичної допомоги хворим з травматичними пошкодженнями кісток та суглобів, а також із захворюваннями опорно-рухового апарату.  Надання комплексної екстренної медичної допомоги хворим починається з моменту доставки в приймальне відділення, що включає сортування, первинну діагностику, реанімаційні заходи, оперативне лікування, післяопераційну...

Читати далі

Хірургічне відділення

Відділення невідкладної хірургії Кам’янської МЛШМД надає невідкладну хірургічну допомогу при захворюваннях органів травлення, пораненнях та травмах живота і грудної клітини мешканцям міста а також населенню Криничанського, Царичанського, Верхньодніпровського, Петриківського, частково П’ятихатського районів та місту Вільногірськ. В хірургічне відділення МЛШМД госпіталізуються хворі на: 1. Гострий аппендицит 2. Гострий холецистит 3. Гострий панкреатит 4. Гостру кишкову непрохідність 5. Защемлені грижі різної локалізації 6. Перфорації порожнистіх органів 7. Перітоніти 8. Циррози печінки ускладнені шлунковою кровотечею 9. Виразка шлунку та ЦДПК ускладнені кровотечею 10. Травми та поранення різної етіології грудної клітини та органів черевної порожнини та їх ускладненнях 11. Варикозну хворобу нижніх кінцівок. 12. Судинні захворювання черевної порожнини В хірургічному відділенні МЛШМД проводяться оперативні втручання при: 1. Гострому аппендициті 2. Гострому холециститі з використанням сучасних малоінвазивних методік 3. Гострій кишковій непрохідності 4. Защемлених грижах різної локалізації з використанням сучасних сітчатих трансплантантів 5. Перітонітах 6. Перфораціях порожнистих органів 7. Травмах та пораненнях грудної клітки та органів грудної клітки з ускладненнями 8. Травмах органів черевної порожнини з ушкодженням паренхиматозних органів та їх ускладнень 9....

Читати далі

Гінекологічне відділення

Гінекологічне відділення є структурним підрозділом КЗ «КМЛШМД» ДОР», яке забезпечує надання цілодобової спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги  жіночому населенню міста та районів Кам’янського госпітального округу.      Гінекологічне відділення розташоване на 3 поверсі лікарні й розгорнуте на 15 ліжок.      Хворі скеровуються в лікарню медичними установами, доставляються каретами невідкладної допомоги або звертаються в лікарню самостійно цілодобово.     Перевага гінекологічного відділення - це можливість  динамічного спостереження за хворими лікарями інших спеціальностей та цілодобове реанімаційно-анестезіологічне забезпечення.                                       Основні завдання відділення Надання цілодобової висококваліфікованої медичної допомоги  жінкам різних вікових груп з патологією репродуктивної системи та вагітним з ускладненим перебігом вагітності у термінах до 22 тижнів. Проведення своєчасної діагностики, консервативного та оперативного лікування захворювань репродуктивної системи у жінок. Забезпечення надання цілодобово невідкладної оперативної гінекологічної допомоги жіночом...

Читати далі

Відділення екстреної “невідкладної” медичної допомоги

Відділення екстреної "невідкладної" медичної допомоги є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні КЗ “Кам’янська міська лікарня швидкої медичної допомоги”ДОР”, яке у цілодобовому режимі надає екстрену тобто невідкладну медичну допомогу мешканцям міста Кам’янське, Криничанського, Царичанського, Верхньодніпровського, Петриківського, частково П’ятихатського районів та місту Вільногірськ. До відділення приймаються громадяни, яких було доставлено бригадами швидкої медичної допомоги, направлені на госпіталізацію лікарями лікувально-профілактичних закладів або звернулися самостійно. Взагалі до лікарні може звернутися самостійно будь-яка людина, яка потребує медичною допомоги цілодобово. Невідкладна медична допомога надається згідно з протоколами надання медичної допомоги, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України хворим хірургічного, травматологічного, кардіологічного, нейрохірургічного, гінекологічного, опікового профілю та хворим з невідкладними станами, які загрожують життю. Одним із пріоритетних завдань приймально-діагностичне відділення, крім надання першої спеціалізованої медичної допомоги є обстеження хворих з метою встановлення вірного клінічного діагнозу, що можливе завдяки потужній діагностичної бази, яку відділення має в своєму складі. Так відділення має ургентну діагностичну лабораторію, кабінет ультразвукових досліджень, рентгенологічний апарат та ком...

Читати далі

Травматологічний пункт

     Цілодобовий травматологічний пункт є структурним підрозділом Кам’янської лікарні швидкої медичної допомоги. Надає невідкладну кваліфіковану допомогу  населенню міста та прилеглих сіл з різними ушкодженнями опорно-рухового апарату. Згідно положення про цілодобовий травмпункт обсяг допомоги складає: первинна хірургічна обробка ран різної локалізації; зупинка зовнішньої кровотечі; видалення сторонніх тіл; первинний сухожилків шов розгиначів та згиначів пальців; репозиція відламків кісток ключиці, плечової кістки, кісток передпліччя, п’ясних та плеснових кісток, кісток гомілки, фаланг пальців і ступні; усунення вивихів плеча, передпліччя, пальців кисті, ступні та ін.. накладання гіпсових, фіксуючих та ортезних пов’язок; новокаїнові та інші блокади ; пункції суглобів; надання допомоги при опіках; надання допомоги хворим, постраждалих від укусів тварин. при необхідності проводиться консультація іншими спеціалістами лікарні (нейрохірурги, хірурги, кардіологи та ін..) в тяжких випадках, коли потребує лікування в умовах стаціонару, здійснюється госпіталізація до профільного відділення. Травматологічний пункт працює в цілодобовому режимі без вихідних та святкових днів.     Контактний телефон  097- 473 -59 -85. Робочі моменти відділення [ngg_images source="galleries" container_i...

Читати далі

Рентгенологічне відділення

РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ КЗ" КМЛШМД" ДОР" НАШЕ ОБЛАДНАННЯ:   Рентгенівське відділення складається з трьох рентгенівських кабінетів, розміщених  на першому поверсі та на шостому поверсі лікарні. На першому поверсі лікарні   ургентний рентгенівський кабінет, оснащений рентгенівським  апаратом „ Рута-1”. Рентгенівський кабінет працює цілодобово. На шостому поверсі знаходиться два рентгенівські кабінети, які оснащені  рентгенівськими апаратами: „РУМ-20”, та „РУМ-20М. Режим роботи з 8.00 – 14.00 окрім вихідних та святкових днів. Які дослідження ми проводимо: + рентгенографія кісток скелета і суглобів( стандартні  та спец. укладки) + обстеження кісток  і суглобів з введенням контрастної речовини в свищевий хід;  +  спец. укладки черепа( рентгенограми  придаткових  пазух носа, скроневих  кісток, черепа,   турецького сідла). + рентгенологічне обстеження органів грудної клітки; рентгеноскопія, рентгенографія, дослідження з введенням контрастних речовин; +  обстеження органів  черевної порожнини: рентгеноскопія, рентгенографія, обстеження з контрастною речовиною; +  спец. обстеження: дослідження ШКТ з контрастною речовиною, іригоскопія з двійним контрастуванням, холецистографія оральна, в\в холангіографія ...

Читати далі

Паталогоанатомічне відділення

Патологоанатомічне відділення КЗ «КМЛШМД» ДОР»       На базі відділення проводятся аутопсії, дослідження зішкрибів, біопсійного, операційного та секційного матеріалу. Відділення розташоване за адресою: вул Мендєлєєва, 21. Робота , що стосується померлих (розтин, видача померлих для поховання, оформлення документації та інше) проводиться з 8.00 до 13.00 в будні дні та в суботу. Розтин по суботам не проводиться. В святкові та неділю відділення не працює. Тел. 063-23-86-165 Робочий телефон відділення працює в будні дні з 9.00 до 10.00 та з 12.00 до 13.00. Дані щодо паталогоанатомічних діагнозів, гістологічних заключень за телефоном не надаються.   Спеціалісти паталогоанатомічного відділення Моргун Борис Миколайович Завідуючий паталогоанатомічного відділення Лікар-патологоанатом ...

Читати далі

Фізіотерапевтичне відділення

Фізіотерапевтичне відділення є структурним підрозділом КЗ «КМЛШМД» ДОР», що забезпечує кваліфіковану фізіотерапевтичну допомогу населенню. Відповідальною особою по службі ФТВ є старша медична сестра Заглада Людмила Олексіївна. Фізіотерапевтичне відділення розташовано на 2 поверсі лікарні, де функціонують наступні кабінети: електролікування, лазеротерапія, магнітотерапія, ультразвукова терапія, ультравикисокочастосна терапія. На другому поверсі та на третьому функціонують масажні кабінети. На п’ятому поверсі функціонує кабінет електролікування, де виконується електропроцедури тяжким хворим, ультравикисокочастосна та ультразвукова терапія, світлолікування. Проводиться лікування стаціонарним хворим у кабінеті, а тяжкохворим відпускається лікування медсестрами у палатах. Лікування проводиться також і амбулаторним хворим, які звертаються за допомогою у травматологічний пункт. По штатному розкладу працює 9 чоловік у відділенні: старша медична сестра, медсестри, масажисти, молодші медичні сестри. У фізіотерапевтичному відділенні відпускаються такі процедури: - КВЧ-терапія, - УВЧ-терапія, - магнітотерапія, - ультрозвукова терапія, - лазеротерапія, - ультрофіолетове випромінювання, - електрофорез, - діодінамотерапія, - електростімуляція, - Д’арсонваль, - електросон, - масаж лікувальний , - вібромасаж. Роб...

Читати далі

Кабінет ультразвукової діагностики

Метод   УЗД є важливим методом діагностики. Його  переваги:  швидкість  виконання, точність , безпечність, можливість багаторазового повторення. В кабінеті  ультразвукового  дослідження  лікарні  здійснюються  обстеження  органів  черевної порожнини,  органів малого тазу та інших органів для пацієнтів лікарні. В кабінеті виконуються екстрені  дослідження при тяжких травмах, підозрі на внутрішньочеревну  кровотечу та інших невідкладних станах. У плановому порядку виконуються дослідження на предмет малих термінів вагітності, на наявність кіст , запальних процесів малого тазу, уточнення  стану матки та ендомертію після оперативних втручань. Дослідження органів черевної порожнини включає дослідження печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки (для діагностики хронічних запальних процесів, наявності каменів, онкологічних процесів та інш.) Дослідження сечостатевої  системи включає дослідження нирок та сечового міхура. Спеціалісти кабінету ультразвукової діагностики Вовк Ольга Олександрівна Лікар ультразвукової діагностики вищої категорії Робочі моменти відділення [ngg_images source="galleries" container_ids="19" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="0" thumbnail_...

Читати далі

Ендоскопічний кабінет

Ендоскопічний кабінет КЗ « Кам′янської МЛШМД» ДОР» надає ургентну  ендоскопічну допомогу  мешканцям м. Кам′янське та п′яти  районам області ( Криничанський, Верхньодніпровський, Царичанський, Петриківський та м. Вільногірськ ) Кабінет розташований на 5-му поверсі лікарні швидкої медичної допомоги    на базі хірургічного відділення. Складається з двох кабінетів: гастроскопії та колоноскопії.  Крім ургентної допомоги надає діагностичну, лікувальну та консультативну допомогу пацієнтам міста та районів. В кабінеті виконуються діагностичне обстеження  стравоходу, шлунку, дванадцятипалої     кишки та товстого кишківника. З верифікацією діагнозу, гістологічними та цитологічними методами з визначенням наявності  Helicobacter pylori. У відділені проводиться зупинка кровотеч, лікувальна профілактика повторних кровотеч, поліпектомії шлунку та товстого кишківника, видалення сторонніх тіл, рН-метрія шлунку, постановка харчового зонда, комплексне лікування виразкових хвороб шлунку та дванадцятипалоїкишки з використанням ендоскопічної лазеротерапії  терапевтичним гелій-неоновим лазером. Підготовка до обстеження визначається у кожному випадку індивідуально. Обстеження проводиться на сучасному ендоскопічному обладнанні японського виробника. Телефон ендоскопічного кабінету   098 – 037 – 46 – 07...

Читати далі

Служба крові

Донорство – благородна й вкрай необхідна для суспільства місія.  КЗ « КМЛШМД» ДОР являється лікарнею інтенсивного лікування, тому всі ургентні випадки з загрозою для життя хворих концентруються  у нашому закладі. Інколи рахунок життя йде на хвилини, тому наявність служби крові відіграє дуже важливу роль врятування  життя людей. При лікарні підтримується незнижуваний запас компонентів та препаратів донорської крові, який використовується для надання цілодобової допомоги хворим при ургентних та планових лікувальних заходах. В середньому протягом року використовується до 2500 доз компонентів та препаратів крові. Також в лікарні використовується метод реінфузії аутокрові хворим під час оперативних втручань, що дозволяє в 20-25% випадків проводити операції без донорської крові. Заготовляються компоненти та препарати крові в міській станції переливання крові, а за потребою транспортуються цілодобово до нашої лікарні. Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань. Напередодні здачі крові не слід вживати алкогольні напої, переїдати. У день здачі крові після легкого сніданку людина має зранку прийти на станцію переливання крові з документом, який посвідчує особу. Далі вона отримує необхідну інформацію про донорство,  ...

Читати далі

Cтоматологічний кабінет

Білосвіт Валентин Олексійович лікар-стоматолог-хірург вищої категорії. Працює на базі відділення політравми КЗ «КМЛШМД» ДОР».  Проводить лікування травм щелепно-лицьової ділянки.  Забезпечує надання швидкої медичної допомоги та екстреної стаціонарної допомоги хворим з щелепно – лицьовими травмами. Проводить  консультативний та лікувальний прийом хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні; володіє навичками та технікою оперативного втручання хворим з щелепно-лицьовими травмами , а також проводить видалення зубів, розкриття абсцесів та флегмон, первинну хірургічну обробку ран, зупинку кровотечі та ін. Спеціалісти стоматологічного кабінету Білосвіт Валентин Олексійович Лікар-стоматолог-хірург вищої категорії ...

Читати далі

Клініко-діагностична лабораторія

     Відділення клініко діагностичної лабораторії  має  відмінні показники у регіональних і міжнародних контролях якості  та добру репутацію серед лікарів і хворих. Результатами лабораторних аналізів користуються лікарі не тільки нашої лікарні, але й усього міста, навіть Дніпро та Київ. Це результат уважної праці колективу та робота над контролем якості завідуючої .         Завідуюча відділення КДЛ Декун Ірина Миколаївна має вищу категорію лікаря-лаборанта, приймає участь у семінарах, конференціях та онлайн курсах. Намагається у цей непростий, для медицини, час зберегти добре ставлення до пацієнта,  правильність та якість аналізів.   Відділення КДЛ розташоване на трьох поверхах: -1 поверх-ургентна цілодобова лабораторія приймального відділення; -6 поверх-планова лабораторія з найбільш розширеною кількістью досліджень; -7 поверх- ургентна цілодобова лабораторія для відділень реанімації та інтенсивної терапії.   Наша лабораторія робить аналізи: 1.Біохімічні :  загальний білок, сечовина, креатинін, білірубін, АЛТ, АСТ,тимолова проба, лужна фосфатаза, гамма-ГТ , амілаза, сечова кислота,С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антістрептолізін-О, сироваткове залізо,  іони калію (К +), іони натрію (Na +), іони хлору (Cl-), пробу Реберга. 2.Атерокомплекс(липідогра...

Читати далі