Відділення кардіологічної інтенсивної терапії утворено на підставі наказу №156 від 6 лютого 1992 року по Дніпродзержинському відділу охорони здоров’я на базі лікарні швидкої медичної допомоги з метою удосконалення кардіологічної допомоги в лікарні, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР № 341 від 11.06.1986 р. “Про подальше вдосконалення анестезіолого-ренімаційної допомоги населенню і надання цілодобової кардіологічної допомоги хворим”.

З 08.10.1997 р. на підставі наказу №303 Міністерства охорони здоров’я України “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України”, відділення керується “Положенням про відділення анестезіології і інтенсивної терапії”.

  У  відділенні  працює  5  лікарів,  10  медичних  сестер,  4  молодших  менших  медичних  сестри  .

Показниками для госпіталізаціїї  хворих у відділення кардіологічної інтенсивної терапії є:

– гострий інфаркт міокарда та його ускладнення;

– гострий коронарний синдром;

– гострі порушення ритму та провідності серця зі змінами центральної та периферичної гемодінаміки;

– тромбоемболія легеневої артерії.

У відділенні  вироблена  й постійно удосконалюється чітка система  організації медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міокарда. Це дозволило забезпечити високий відсоток госпіталізації цих хворих у спеціалізований стаціонар, підвищити число госпіталізованих у першу добу від  захворювання і  домогтися стабілізації лікарняної  летальності.

При гострому інфаркті міокарда,  відіграє основну роль  , своєчасність доставки хворого в стаціонар, яка визначає  тактику лікаря  й  прогноз захворювання. ”Золотий стандарт” до 12 годин припускає можливість тромболізісу, як  найсучасніший  медикаментозний підхід в інтенсивній терапії  гострого інфаркта  міокарда.

      Своєчасне  звернення  хворих  за медичною допомогою     та  доставкою  хворих  бригадами  ШМД   в  стаціонар  –  є  запорука  стабілізації  хворих  з  гострим  інфарктом  міокарда. 

      У  випадках   відсутності  ефекта   на  тромболітичну терапію,   хворі спрямовуються    у  відділення  інтервенційної  кардіології  обласного  центру  кардіології  та  кардіохірургії  з  метою  ургентного  стентування  коронарних  артерій.

Фармако-інвазивна  стратегія лікування  гострого  інфаркта  міокарда  –  є  основною  метою  надання  кваліфікованої  медичної  допомоги  хворим  у  відділенні  кардіологічної  інтенсивної  терапії.

Спеціалісти відділення кардіологічної інтенсивної терапії

Борощук Володимир Олександрович

Завідуючий відділенням кардіологічної інтенсивної терапії

Лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії

Костенко Вікторія Вікторівна

Лікар кардіолог вищої кваліфікаційної категорії

Піщик Валерій Валерійович

Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії

Лікар-анестезіолог першої кваліфікаційної категорії

Котлярова Надія Альбертівна

Лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії